Purpose
Passie
Talent

Purpose

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP ONTWIKKELING.

De eerste stap van persoonlijk leiderschap, of effectief zelfmanagement, is die van zelfkennis en weten wat en hoe jij iets in de wereld wilt bewerkstelligen. Persoonlijk leiderschap betekent zo effectief en congruent mogelijk regie nemen over jouw eigen carrière, persoonlijke ontwikkeling en de invulling van je leven zoals jij dat ambieert, door gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten. De ontwikkeling van jouw hoogste potentieel ligt in jezelf besloten om bekrachtigd te worden en vorm te vinden. Als een innerlijk kompas die je steeds voelt schuren om aandacht. Samen zetten we die innerlijke kompas en authentieke overtuigingskracht op scherp, waardoor jij jouw visie met charisma en vanuit waarachtige kracht presenteert.

LAAT JOUW AUTHENTIEKE STEM ALS LEIDER EN INFLUENCER HOREN!

PURPOSE

Purpose raakt op persoonlijk niveau een existentieel gevoel dat jouw leven ertoe doet en jij op je plaats bent: je wilt relevant zijn voor jouw omgeving en de wereld en tevens congruent zijn met jouw innerlijke waarden en van daaruit kunnen leven en handelen. Een heldere visie hierover heeft als doel ‘het toevoegen van waarden” die een groep, of zelfs de wereld, een duurzame verbetering oplevert. Het biedt jou de gelegenheid om een daadwerkelijk verschil te kunnen maken in een community.

Higher Purpose is intrinsiek een vorm van commitment en verbinding, gebaseerd op het herkennen van hoge waarden en daar volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Door onder meer anderen bewust te inspireren en te motiveren om met gezamenlijke actie dat hogere doel te bereiken. Een gevoel van Higher Purpose trekt mensen vaak al naar een bepaalde passie of veld. Sommigen spreken van een ’true calling’, iets waarvoor ze zich voorbestemd voelen. Higher Purpose geeft de spreekwoordelijke vleugels, ofwel de benodigde energie om voor jouw visie draagvlak te bepleiten en doel te bereiken.

NATUURLIJK EN KRACHTIG OVERTUIGEN!

Als leider, public speaker of performer betekent een waarachtig commitment met jouw (Higher) Purpose niet alleen helderheid en motivatie voor jezelf bij het behalen van korte en lange termijn doelen, maar is tegelijkertijd een verdiepend sprekers-instrument. Je spreekt je publiek toe vanuit een diepe innerlijke overtuiging: je bent oprecht geïnspireerd! Dé magie die je toehoorders raakt en waardoor verbinding ontstaat.

LEIDERSCHAP IN EEN WERELD IN HOGE TRANSITIE

Inspireren is een kwaliteit van sterk en waarachtig leiderschap. De wereld bevindt zich in een ongekend versnelde transitie. Onder andere op scherp gesteld door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die uit de pandemie-crisis voortgekomen zijn. Daarnaast zitten we tot over onze